Home » Den kinesiska drömmen by Börje Ljunggren
Den kinesiska drömmen Börje Ljunggren

Den kinesiska drömmen

Börje Ljunggren

Published March 2nd 2015
ISBN :
Hardcover
699 pages
Enter the sum

 About the Book 

Enligt Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan patriarken Deng Xiaoping, är drömmen om den kinesiska nationens stora förnyelse definitivt på väg att förverkligas efter mer än 170 år av outtröttlig kamp alltsedan det förnedrande första opiumkriget.MoreEnligt Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan patriarken Deng Xiaoping, är drömmen om den kinesiska nationens stora förnyelse definitivt på väg att förverkligas efter mer än 170 år av outtröttlig kamp alltsedan det förnedrande första opiumkriget. Vad handlar denna kinesiska dröm om och vad innebär Kinas dramatiska uppgång för landet och världen? I sin prisade bok, Kina – vår tids drama, hade Börje Ljunggren ambitionen att på bred front beskriva och analysera Kinas situation. Han har nu skrivit en bok där han med utgångspunkt i den kinesiska drömmen fördjupar vår bild av landet och i reflekterande form behandlar de stora utmaningar som Kina och världen står inför: partistaten och demokratifrågan, internet och civilsamhället, de mänskliga rättigheterna, ojämlikheten, klimatfrågan, den globala maktförskjutningen. Börje Ljunggren har inga tvärsäkra svar, men ger oss nya insikter om den värld vi faktiskt lever i.